Керівництво банку

Керівництво банку

Корпоративне управління в Банку є процесом, який використовується для забезпечення ефективної діяльності та надійності Банку, а також підвищення його вартості.

Воно полягає у створенні системи, яка сприяла б узгодженню інтересів акціонерів,вкладників, керівництва та працівників Банку.

Органи управління Банку діють на підставі Статуту, Положень про Спостережну раду та Правління ПАТ "МЕГАБАНК". Ці документи визначають порядок формування, організацію роботи, а також права, обов’язки та відповідальність членів Спостережної ради та Правління Банку.

У складі Спостережної ради створений постійно діючий Аудиторський комітет.

Спостережна Рада банку затверджує організаційну структуру банку, виходячи з принципів корпоративного управління для забезпечення найбільш ефективної діяльності менеджменту.

Обсяг повноважень Голови Правління банку і членів Правління банку визначено Положенням про Правління банку, затвердженим Загальними зборами акціонерів банку. Крім того, Правління здійснює свою діяльність через комітети.

Для забезпечення ефективності функціонування Банку створено постійно діючі комітети:

  • комітет з управління активами та пасивами;
  • кредитний комітет;
  • комітет з операційних ризиків;
  • тарифний комітет;
  • бюджетний комітет;
  • комітет розвитку та впровадження банківських продуктів.

З метою забезпечення стабільної діяльності банку на довгострокову перспективу Спостережна рада ПАТ "МЕГАБАНК" затвердила Кодекс корпоративного управління ПАТ "МЕГАБАНК".

Також для вдосконалення корпоративної культури Правлінням банку було затверджено Кодекс корпоративної етики ПАТ "МЕГАБАНК".