Кредити для корпоративних клієнтів

Кредити для корпоративних клієнтів

 • Кредитна угода з ВАТ "Укрексімбанк" 

  ПАТ "МЕГАБАНК" (Харків) 6 липня підписало кредитну угоду з ВАТ "Державний експортно-імпортний банк" (Київ) у межах реалізованого разом із Міжнародним банком реконструкції та розвитку Другого проекту розвитку експорту. Проект спрямований на подальший розвиток недержавних підприємств – експортерів України шляхом середньо- і довгострокового кредитування інвестиційних проектів експортоорієнтованих підприємств, поповнення їхнього оборотного капіталу, розширення доступу підприємств до більш дешевих кредитних ресурсів.

  Основні вимоги до підприємств–позичальників: 

  • Підприємство має статус експортера (здійснює зовнішньоекономічну діяльність, отримує валютний виторг) або планує стати експортером;
  • Підприємство здійснює прибуткову діяльність;
  • Підприємство має задовільну структуру власних і позикових коштів та достатні грошові потоки для обслуговування кредитного проекту.

  Умови кредитування:

  • сума кредиту – до 10 млн. доларів США;
  • термін кредиту – до 5 років;
  • відсоткова ставка за користування кредитом:
   • у гривні – від 19% річних;
   • у доларах США – від 10,5% річних;
   • у євро  –  від 10% річних;
  • разова комісія (за розгляд документів і оформлення кредиту) – 1% суми кредиту;
  • мета кредиту:
   • поповнення оборотного капіталу для закупівлі сировини, запчастин, оплати виконаних робіт;
   • інвестиційні цілі – оновлення й модернізація виробництва, закупівля основних засобів. 
 • Строковий кредит – цільове фінансування комерційних угод, що обмежено строком, по закінченню якого повинно відбутися погашення кредиту та процентів. Строковий кредит може передбачувати графік надання кредиту та графік погашення кредиту. 

  Процентна ставка:

  • від 10% річних для кредитів в іноземній валюті;
  • від 18,5% річних для кредитів в національній валюті.
  • Комісійна винагорода:
   • для кредитів до 1-го року від 0,5% одноразово;
   • для кредитів більше 1-го року від 0,5% щорічно.

  Переваги:

  • обслуговування строкового кредиту більш дешевше ніж обслуговування кредитної лінії на розмір комісійних винагород;
  • доцільність отримання кредиту визначається насамперед виходячи з чіткої прогнозованості діяльності позичальника. 
 • Кредитна лінія – цільове кредитування комерційних угод суб’єктів господарської діяльності з використанням суми кредиту частками в межах встановленого ліміту та протягом періоду часу визначеного кредитним договором.

  • Невідновлювана кредитна лінія – загальний обсяг наданих протягом дії невідновлюваної кредитної лінії коштів (сума видачі коштів по дебету позичкового рахунку) не повинен перевищувати заздалегідь обумовленого розміру кредиту.
  • Відновлювана кредитна лінія передбачає надання та повернення кредиту в межах заздалегідь обумовленого розміру кредиту.

  Процентна ставка:

  • від 10% річних для кредитів в іноземній валюті;
  • від 18,5% річних для кредитів в національній валюті.

  Додатково може бути встановлена сплата процентів за резервування банком коштів на суму невикористаної частини кредитної лінії від 2% річних. 

  Комісійна винагорода:

  • для кредитів до 1-го року від 0,5% одноразово;
  • для кредитів більше 1-го року від 0,5% щорічно;
  • додаткова комісійна винагорода від 0,5% від суми дебетового платежу за позичковим рахунком.

  Переваги:

  • клієнту надається можливість в рамках встановленого ліміту використати кредитні кошти безпосередньо в момент виникнення необхідності, що в свою чергу дозволяє знизити витрати на обслуговування кредиту. 
 • Мультивалютна кредитна лінія – договір про відкриття кредитної лінії з можливістю отримання траншів у різних валютах, але з одним лімітом заборгованості за всіма траншами в одній валюті, що передбачена договором. Всі зобов’язання в любій валюті за таким договором мають єдине забезпечення. 

  Процентна ставка:

  • від 10% річних для кредитів в іноземній валюті;
  • від 18,5% річних для кредитів в національній валюті.

  Додатково може бути встановлена сплата процентів за резервування банком коштів на суму невикористаної частини кредитної лінії від 2% річних. 

  Комісійна винагорода:

  • для кредитів до 1-го року від 0,5% одноразово;
  • для кредитів більше 1-го року від 0,5% щорічно;
  • додаткова комісійна винагорода від 0,5% від суми дебетового платежу за позичковим рахунком.

  Переваги:

  • клієнту надається можливість в рамках одного кредитного договору використовувати різні валюти, тим самим знизити ризики при наявності валютних коливань. 
 • Овердрафт – форма короткострокового кредиту, який надається Банком у вигляді можливості Клієнта витратити певну суму коштів в межах ліміту встановленого в кредитному договорі, що перевищує залишок коштів на його поточному рахунку. 

  ПАТ “Мегабанк” пропонує ліміт овердрафту у розмірі до 30% середньомісячних надходжень на рахунок клієнта протягом останніх шести місяців на термін до 1 року як в національній, так і в іноземній валюті. 

  Процентна ставка:

  • від 10% річних для кредитів в іноземній валюті;
  • від 18,5% річних для кредитів в національній валюті.

  Додатково може бути встановлена сплата процентів за резервування банком коштів на суму невикористаної частини кредитної лінії від 2% річних. 

  Комісійна винагорода:

  • для кредитів до 1-го року від 0,5% одноразово.

  Переваги:

  • спрощена система отримання кредитних коштів понад залишку коштів на поточному рахунку клієнта в межах встановленого ліміту овердрафту. 
 • "Технічний кредит" – кредит, який надається під заставу майнових прав на грошові кошти, що розміщені у Банку за депозитним договором. Технічний кредит надається як правило на строк, який не перевищує строк дії депозитного договору. 

  Надійним клієнтам Банк може надавати короткострокові (на кілька днів) технічні кредити без забезпечення, під поточні надходження коштів на поточний рахунок цього Клієнта або залишки на цьому рахунку (наприклад: залишки іноземної валюти до моменту її продажу). 

  Плата за користування кредитними коштами встановлюється за домовленістю сторін (процентна маржа 3 (три) процентних пункти між процентною ставкою за кредитом та процентною ставкою за депозитом.

  Пріоритетним напрямком є кредитування малого та середнього бізнесу в рамках міжнародних програм за співпрацею з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку, Німецько-Українським фондом та Державним банком розвитку Федеративної Республіки Німеччина (KfW). 

  • Детальні умови кредитування в рамках міжнародних програм викладені на сайті ПАТ "МЕГАБАНК" у розділі "Кредитування підприємств малого та середнього бізнесу".

  Пропонується програма довгострокового кредитування сільгосптоваровиробників, в рамках якої був підписаний Договір про співпрацю між ПАТ "МЕГАБАНК" та провідними реалізаторами цієї техніки ТОВ "Техноторг" та ТОВ "Техноторг-Дон". 

  Так згідно даного договору визначаються умови надання кредитів терміном до 3 років. В свою чергу Підприємство-позичальник повинно самостійно профінансувати проект за рахунок власних коштів не менше ніж 30% загальної вартості. В забезпечення кредиту надається рухоме майно (сільгосптехніка), що буде придбано за рахунок кредитних коштів.

  Додаткову інформацію щодо запропонованої продукції ТОВ "Техноторг" та ТОВ "Техноторг-Дон" можна отримати на сайті за наступною адресою: www.technotorg.com 

 • Лізинговий кредит – фінансування шляхом надання в довгострокову оренду (лізинг) основних засобів з правом (або без права) викупу. Лізингодавцем може виступати як Банк, так і Лізингова компанія. По лізинговій угоді Банк фінансує купівлю товарів з метою подальшої передачі їх у лізинг. У випадку лізингу Банку проводить звичайний кредитний аналіз можливості потенційного лізингоотримувача своєчасно сплачувати лізингові платежі. Порядок проведення операцій з фінансового лізингу наведено в окремому Положенні.

  Факторинг – короткострокова торгівельно-комісійна операція яка, поєднується з кредитуванням обігового капіталу Клієнта, зв’язана з уступкою Клієнтом – постачальником на користь Банку несплачених платіжних вимог за поставленні товари, виконанні роботи, надані послуги. Порядок проведення факторингових операцій наведено в окремому Положенні.

 

ПАТ "МЕГАБАНК" надає кредити всім платоспроможним суб’єктам господарської діяльності, включаючи підприємства малого бізнесу (підприємцям), незалежно від їх галузевої належності, статусу, форми власності, за умови наявності у них реальних джерел погашення та правових форм забезпечення своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування ним.

Валюта кредитування: гривня, долари США, євро, російський рубль. При цьому, сума кредиту або його частина в іноземній валюті може бути конвертована у гривню або іншу валюту та, навпаки, для наступного використання коштів для розрахунків з контрагентами, як на території України, так і з нерезидентами. 

В забезпечення повернення кредиту (в заставу) може бути надано:

 • Нерухоме майно (виробничі і складські приміщення, житлові будинки, квартири та ін.);
 • Рухоме (ліквідне) майно (основні засоби, товарні запаси та ін.);
 • Транспортні засоби;
 • Майнові права на депозитні кошти, розміщені в нашому банку;
 • Майнові права (дебіторська заборгованість) за діючими договорами;
 • Ліквідні цінні папери;
 • Порукаплатоспроможних юридичних і фізичних осіб.

Слід зазначити, що заставодавцем може бути не тільки позичальник, але і будь-яка інша юридична або фізична особа. 

Строки користування кредитом залежать від цілі кредитування та якості забезпечення:

 • Короткострокові кредити надаються на фінансування тимчасового грошового дефіциту оборотних коштів.
 • Довгострокові кредити надаються на строк до 7 років, на проведення підприємствами капітальних вкладень (придбання основних засобів, модернізацію і реконструкцію виробництва), що дає можливість планомірно розподілити грошові потоки при встановленні графіку надання (якщо це кредитна лінія) та повернення кредиту, таким чином знизити фінансове навантаження на загальну фінансово-господарську діяльність підприємства.

Плата за кредит залежить від:

 • фінансового стану позичальника;
 • строку користування кредитними коштами;
 • якості забезпечення;
 • виду кредитного продукту.

Перелік страхових компаній, що акредитовані у ПАТ "МЕГАБАНК":

 • ПАТ "Страхова компанія "Мега-Гарант";
 • ПрАТ СК "ПЗУ Україна";
 • ПАТ "Страхова компанія "Альфа Страхування";
 • ПАТ "Страхова компанія "Універсальна";
 • ПАТ "Страхова компанія "Грандвіс" (Чернігів).

Перелік документів, що надає страхова компанія для акредитації у ПАТ "МЕГАБАНК" 

За додатковою інформацією звертайтесь:

Телефон "гарячої лінії" 0-800-50-44-00

Дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні