Ліцензії

ПАТ "МЕГАБАНК" здійснює свою діяльність відповідно до наступних ліцензій.

Ліцензія Національного банку України №163 від 14.10.2011р. на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій Національного банку України №163 від 14.10.2011р. на здійснення наступних операцій:

 • неторговельні операції з валютними цінностями;
 • операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
 • операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;
 • ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
 • ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
 • ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
 • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 • відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
 • залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
 • торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів];
 • торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;
 • залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;
 • залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках;
 • торгівля банківськими металами на валютному ринку України;
 • торгівля банківськими металами на міжнародних ринках;
 • валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та не зазначені в абзацах другому - сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281;
 • валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та не зазначені в абзацах другому - сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281.

Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме:

 • дилерська діяльність (серія АЕ № 294498, дата видачі ліцензії – 23.10.2014 р.; строк дії ліцензії – з 23.10.2014 р. необмежений);
 • брокерська діяльність (серія АЕ № 294497, дата видачі ліцензії – 23.10.2014 р.; строк дії ліцензії – з 23.10.2014 р. необмежений);
 • андеррайтинг (серія АЕ № 294499, дата видачі ліцензії – 23.10.2014 р.; строк дії ліцензії – з 23.10.2014 р. необмежений);
 • діяльність з управління цінними паперами (серія АЕ № 294500, дата видачі ліцензії – 23.10.2014 р.; строк дії ліцензії – з 23.10.2014 р. необмежений).

Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме:

 • депозитарна діяльність депозитарної установи (серія АЕ № 263495, дата видачі ліцензії – 01.10.2013 р.; строк дії ліцензії – з 12.10.2013 р. необмежений);
 • діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування (серія АЕ № 263494, дата видачі ліцензії – 01.10.2013 р.; строк дії ліцензії – з 12.10.2013 р. необмежений);
 • діяльність зі зберігання активів пенсійних фондів (серія АЕ № 263496, дата видачі ліцензії – 01.10.2013 р.; строк дії ліцензії – з 12.10.2013 р. необмежений).