Управління ризиками

Процес ризик-менеджменту в Банку охоплює всі його структурні рівні – від вищого керівництва Банку (Спостережної Ради та Правління Банку) до рівня, на якому безпосередньо приймається та/або генерується ризик.

Загальну політику управління ризиками в Банку визначає Правління Банку за погодженням зі Спостережною Радою.

Правління Банку взаємодіє з Спостережною Радою з питань ризик-менеджменту, виходячи із загальноприйнятих принципів корпоративного управління та ієрархії процесів управління ризиками. Правління Банку та виконавчі комітети Банку, такі як Кредитний комітет, Комітет з управління активами і пасивами, Комітет з операційних ризиків, Тарифний комітет, Бюджетний комітет організують та забезпечують впровадження комплексної системи ризик-менеджменту в діяльності Банку. Виконавчі комітети Банку здійснюють моніторинг фінансового стану Банку і оточуючого середовища та визначають політики управління ризиками у відповідності з стратегічними цілями та пріоритетами довгострокової бізнес-політики Банку.

Управління ризик-менеджменту, яке є незалежним від бізнес-напрямків, виконує такі задачі, як виявлення, моніторинг та контроль за рівнем існуючих ризиків; удосконалення системи управління ризиками, надання рекомендацій щодо додержання певного рівня ризику. Начальник управління ризик-менеджменту є Членом Правління та виконавчих комітетів Банку.

Спостережна Рада банку затвердила Концепцію Управління ризиками і керує цим процесом через Правління банку. Крім того, Спостережна Рада здійснює контроль за станом управління ризиками через Аудиторський комітет Спостережної Ради. Керівника служби ризик-менеджменту банку обрано до складу Правління банку.