Акціонери

Акціонерами Банку є:

  • Суботін В.Г. – пряма та опосередкована участь 60,89% статутного капіталу;
  • Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (EBRD) – 15,00% статутного капіталу;
  • Німецький банк розвитку KfW – 15,00% статутного капіталу;
  • Міжнародна Фінансова Корпорація (IFC) – 6,02% статутного капіталу.

Ще 3,09% статутного капіталу банку належить більш ніж 240 юридичним та фізичним особам – резидентам та нерезидентам.

Збори акціонерів

Порядок підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів банку регламентований Положенням про порядок підготовки і проведення Загальних зборів акціонерів, що затверджено Загальними зборами акціонерів банку. Робочими органами Загальних зборів є: Голова Загальних зборів, Організаційний комітет, функції якого виконує Секретар Загальних зборів, реєстраційна комісія.

Всі акціонери банку мають рівні права незалежно від кількості акцій у відповідності з чинним законодавством та Статутом банку.